V historii metodiky „antropologické rekonstrukce“ je kombinace antropolog a sochař častou, oblíbenou a velmi výhodnou, protože umožňuje kombinaci znalostí z různých oborů. Sochař zajišťuje kvalitní technické zpracování a modelaci, antropolog vědeckou správnost výstupu. Naše spolupráce započala v roce 2014 a se vzrůstajícím zájmem laické i odborné veřejnosti o výsledky naší práce vyvstala i potřeba zřetelněji zakotvit tuto činnost v rámci Moravského zemského muzea, přesněji Centra kulturní antropologie, k čemuž v současnosti slouží formálně i věcně ustanovená „Laboratoř antropologické rekonstrukce“. Jedním z profilových úkolů LAR je možnost prezentace bohatství významných antropologických nálezů ze sbírkových fondů formou trojrozměrných modelů podob člověka, vytvořených muzeologicky velmi atraktivní formou. Vědomě upřednostňujeme tuto v současnosti velice žádanou formu presentace, kterou můžeme vnímat jako v dobrém smyslu „konkurenci“ forenzní antropologii, využívající digitální technologie (vycházející však ze stejných rekonstrukčních principů), které jsou často využívány jak v kriminalistice, tak také v odborné antropologické literatuře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Další spolupráce :

Jak obléci pračlověka

Masarykova univerzita
Planetárium a hvězdárna Brno
Národní muzeum 
Univerzita Komenského v Bratislavě 
Max Planck Institute
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Weimar
Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences