Nález pohřbu ženy, učiněný v roce 1949 v Dolních Věstonicích archeologem Bohuslavem Klímou, svým významem představuje paleoantropologický materiál první kategorie v celosvětovém měřítku. Nález spadá do období lovců mamutů, staří okolo 28.000 let. Pozůstatky asi 45 leté ženy jsou po antropologické stránce velmi zajímavé. Lebka šamanky nese znaky traumatického zranění obličeje, jež se podílelo na nerovnoměrném růstu obličejové části a tím i na celkové podobě této ženy. Oprávněně se snad můžeme domnívat, že i toto traumatické zranění ji mohlo předurčit k významné roli ve spirituální sféře v rámci šamanistického pojetí světa.

Šamanka z Dolních Věstonic, 2017, silikon, MZM

Šamanka z Dolních Věstonic, 2017, silikon, MZM

Šamanka z Dolních Věstonic, 2017, silikon, MZM

Šamanka z Dolních Věstonic, 2017, silikon, MZM

Šamanka z Dolních Věstonic, 2017, silikon, MZM