Pravé ostatky svatého Jana Nepomuckého jsou uloženy v hrobce svatovítské katedrály a jejich studium je v současnosti značně komplikováno. Proto na základě metrické, kresebné a fotografické dokumentace, která je k dispozici po profesoru Emanuelu Vlčkovi z výzkumu světcových ostatků z roku 1972, vznikl co nejpřesnější model světcovy lebky, jež mohl dále sloužit pro samotnou rekonstrukci podoby. Na sběru dat, tvorbě modelu lebky, modelaci busty a odlití z bronzu jsme pracovali přibližně rok. 

Světec je záměrně zobrazen bez atributů, ačkoli právě ty u ikonografií prozrazují, který ze světců před námi stojí.

Jan Nepomucký, 2019, bronz, Svatojánské muzeum v Nepomuku

Jan Nepomucký, 2019, bronz, Svatojánské muzeum v Nepomuku

Jan Nepomucký, 2019, bronz, Svatojánské muzeum v Nepomuku

Jan Nepomucký, 2019, bronz, Svatojánské muzeum v Nepomuku