V průběhu výzkumu brány na keltském oppidu Závist byla objevena jáma s deponovanou lidskou lebkou (datována. kolem poloviny 1. století př. Kr.). Nález byl interpretován jako lidská trofej „tête coupée“, původně patrně umístěná na bráně. Jednalo se o lebku jedince mužského pohlaví, mladého dospělého věku. Na lebce jsou patrné impresivní fraktury v levé polovině kosti čelní. Stanovení bezprostřední příčiny úmrtí jedince není samozřejmě možné, zjištěné lebeční poranění mohlo být jak vlastní příčinou smrti, tak mohlo smrt pouze spolupodmiňovat v kombinaci s jiným úrazem.

Kelt ze Závisti u Prahy, 2018, silikon, Výstava "Keltové" 2018, NM

Kelt ze Závisti u Prahy, 2018, silikon, Výstava "Keltové" 2018, NM