Neandertálská populace nebyla rozhodně vzhledově uniformní a můžeme pozorovat značné odchylky, jak v prostoru, tak čase. Jedinec žijící v době meziledové bude mít jistě jiné rysy, jako jedinec z doby ledové, stejně tak populace blízkého východu se liší od populací v západní Evropě. Samotné utváření neandertálského těla nelze považovat pouze za doklad adaptace na chladné prostředí, ale jde spíše o výsledek kombinace mnoha různých činitelů (specifické chování, vyživovací strategie, genetické mechanismy).

Neandrtálec, 2019, kombinovaná technika, muzeum Aleše Hrdličky Humpolec

Neandrtálec, 2019, kombinovaná technika, muzeum Aleše Hrdličky Humpolec

Neandrtálec, 2019, kombinovaná technika, muzeum Aleše Hrdličky Humpolec

Neandrtálec, 2019, kombinovaná technika, muzeum Aleše Hrdličky Humpolec

Neandrtálec, 2019, kombinovaná technika, muzeum Aleše Hrdličky Humpolec

Neandrtálec, 2019, kombinovaná technika, muzeum Aleše Hrdličky Humpolec

Neandrtálec, 2019, kombinovaná technika, muzeum Aleše Hrdličky Humpolec