Podkladem pro bustu se stala lebka dospělé ženy nalezená v roce 1872 při výzkumu halštatského obětiště v jeskyni Býčí skála. Tato lebka, jako jediná z býčiskalského souboru, zůstala součástí depoziáře MZM, jinak celá rozsáhlá sbírka byla odprodána do Vídně a stala se tak součástí expozic Přírodovědného muzea.

S lebkou ženy jsou dávány do kontextu při výzkumu nalezené zlaté šperky (záušnice), proto se pro ni dlouhodobě ujalo pojmenování „Princezna z Býčí skály“.

Princezna z býčí skály, 2016, polyesterová pryskyřice, MZM

Princezna z býčí skály, 2016, polyesterová pryskyřice, MZM

Princezna z býčí skály, 2016, polyesterová pryskyřice, MZM